બ્રાહ્મણો હવે આધુનિકતાને પગલે, નદીકિનારાને બદલે એ.સી. હોલમાં યોજાયો જનોઈ બદલવાનો કાર્યક્રમ

યજ્ઞોપવીત બદલવાનું પર્વ બ્રાહ્મણો આ દિવસે શુભ મુહૂર્તમાં નદી, સરોવર, જળાશય કે તીર્થક્ષેત્રનાં સાંનિધ્યમાં…

Read More »