રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર બાદ હવે ગુજરાતમાં મિશન કોંગ્રેસ.. ભાજપ ચિંતામાં

એક સમય હતો ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર, મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર, ૨૦૧૩ થી રાજસ્થાનમાં અને બાદમાં…

Read More »
જવાહરલાલ નહેરુએ જીવનના કેટલા વર્ષ ભારતની આઝાદી માટે જેલમાં વિતાવ્યા છે.. આ વાતો તમે નહી જાણતા હોવ..

જવાહરલાલ નહેરુ જ્યાં સુધી જીવિત હતા, બહુ મોટા જનનેતા હતા. તેમની લોકપ્રિયતા અને શાલીનતા…

Read More »