મુર્ખામીની હદ: ભાજપે બેનરમાં શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીને બદલે લખી દીધું ‘મુર્ખજી’ અને પછી થયું..

સંવિધાન સભામાં ૩૭૦ નું બિલ મુકાયું અને ત્યારે શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ તેનું સમર્થન કર્યું હતું…

Read More »