ગુજરાતનો સૌથી મોટો શોપિંગ મોલ બનવા જઈ રહ્યો છે અમદાવાદ શહેરના આ લોકેશન પર..!! જાણો

ગુજરાતમાં પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં મોલ કલ્ચર વિકસ્યું છે. પહેલા સુપરમાર્કેટમાં હાઈપ્રોફાઈલ લોકો ખરીદી કરતા…

Read More »