અમદાવાદની આ કંપનીમાં મળશે ૫૦ હજારની નોકરી, કામ છે માત્ર આઈસ્ક્રીમ ટેસ્ટ કરવાનું..!!

હાલમાં દેશભરમાં સૌથી મોટો ચર્ચાનો મુદ્દો બેરોજગારી છે. દેશના યુવાનોમાં મોટાપાયે બેરોજગારી છે તેના…

Read More »