ગુજરાતના કચ્છમાં ઘુસ્યા પાકિસ્તાની કમાન્ડો, હાઈ એલર્ટ પર રાજ્યના બધા જ બંદરો.. જાણો વધુ

ગુજરાતના કચ્છમાં પાકિસ્તાન તરફથી કમાન્ડરોના ઘૂસવાની ઈન્ટેલીજન્સને માહિતી છે. ઈન્ટેલીજન્સ ઈનપુટ બાદ રાજ્યના દરેક…

Read More »