પાટીદારોએ ઉમિયા માતાના મંદિર માટે ત્રણ જ કલાકમાં ભેગા કરી દીધા 150 કરોડ રૂપિયા..!!

અમદાવાદ ખાતે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પાટીદારોએ મોટા પ્રમાણમાં દાન આપ્યું. રવિવારે ત્યાં…

Read More »