આ પાટીદાર યુવાને કર્યું એવું કામ, કે પૂર્વ CM થી મંત્રી સુધી સૌ કોઈ વરસાવી રહ્યા છે શુભેચ્છાનો વરસાદ

તાજેતરમાં શાળાઓનું સત્ર પૂરું થયું અને વેકેશન બાદ ફરીથી સ્કુલો શરુ થશે. જેવી શાળાઓ…

Read More »