વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની મુલાકાતે કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમીત ચાવડા

ગુજરાતમાં વાયુ વાવાઝોડાની અસર વર્તાઈ રહી છે, તેની મહત્તમ અસર સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં છે,…

Read More »