હાર્દિક પટેલ આંદોલનના એપી સેન્ટર સુરતમાં, એક પછી એક મીટીંગો યોજી ઘડી રહ્યો છે આ રણનીતિ

પાટીદાર અનામત આંદોલનના પ્રણેતા હાર્દિક પટેલે રાજદ્રોહ કેસ અંતર્ગત સુરત કોર્ટમાં હાજરી આપી હતી,…

Read More »
દુષ્કર્મની બની રહેલી ઘટનાઓ સામે હાર્દિક પટેલની હાજરીમાં અમદાવાદમાં નિકળશે કેન્ડલ માર્ચ

કાશ્મીર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં બનેલી દુષ્કર્મોની ઘટનાને કારણે દેશભરમાં આક્રોશનો માહોલ છે, આ બધાની…

Read More »