અંધ ભક્તો ફેરવે છે તે વસ્ત્રાલ મેટ્રોનો નહીં પણ કોંગ્રેસે લાવેલ જયપુર મેટ્રોનો ફોટો છે….

ભાજપના નેતાઓ, કાર્યકરો અને સમર્થકો ઘણીવાર સોશિયલ મિડિયામાં ફેક ફોટા ફેરવતા જોવા મળ્યા છે,…

Read More »