શું છપાક ફિલ્મમાં એસિડ અટેકરનું નામ ‘નઈમ’થી બદલીને ‘રાજેશ’ કરવામાં આવ્યું ? જાણો વાયરલ મેસેજનું સત્ય

દીપિકા પાદુકોણની ફિલ્મ આવી રહી છે. છપાક. ૧૦ જાન્યુઆરી શુક્રવારે. દીપિકા એસીડ એટેક સર્વાઇવરનો…

Read More »